Typy frézovania

Postup pri výbere typu frézovania

1. krok: Aký tvar výfrezu chcete mať na dvierkach? Vyberte si tvar zo zvislého poľa A,B,C,D, E, ZS a z vodorovného poľa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12

2. krok: - Akým profilom stredovej frézy chcete, aby bol vyfrézovaný tvar, ktorý ste si vybrali v kroku č. 1. (od 1 po 7)?

3. krok: Akú hranu dvierok si vyberiete (od 1 po 10)?

POZNÁMKA:

  • Ak chcete dvierka hladké len s vyfrézovanou hranou, označenie je: A7-0 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) a7-0-0 (žiadny rádius hrany)
  • Pri modeloch B7, B10, B12, C7, C10, D8, D12, E12 uvádzať, či dvierka sú pravý alebo ľavý mode